תשלום במס”ב בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נדגים את הפעולות הנדרשות לביצוע תשלום לספקים באמצעות מס”ב.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Masav%20Payment%20Script_H.pdf

פעולות מקדימות (00:00-00:59)
הכנת תשלום במס”ב (01:00-05:42)

source

סרטונים נוספים