תרגיל חדירת מחבלים ליישוב בשומרוןצילום: דוברות יכ”ל

סרטונים נוספים