תהליך המכירה ב-Priorityסרטון זה מדגים את שלבי המכירה בפריוריטי/זום:
1. רישום הזמנת לקוח 0:46
2. פתיחת חשבונית על סמך ההזמנה 4:31
3. פתיחת קבלה על סמך החשבונית 6:46

תסריט: https://goo.gl/dfboNH

source

סרטונים נוספים