שליפה וחיפוש נתונים בפריוריטי ERPסרטון זה מציג כיצד לשלוף ולהציג תעודות ונתונים בפריוריטי ובזום.
0:00 – 0:21 : הקדמה
0:21 – 1:01 : חלון החיפוש
1:01 – 3:40 : שאילתא במסך
3:40 – 4:28 : חיפוש בתוך רשומות שנשלפו
4:28 – 6:22 : מחולל השאילתות – שאילתת ברירת מחדל
6:22 – 9:52 : מחולל השאילתות – שאילתות מורכבות
9:52 – 11:20 : בעיות בשליפת רשומות

source

סרטונים נוספים