שולי רנד – פרסומת מגניבה לחופשה כשרה "כרמי אור הגנוז"