רישום חשבונית מס בפריוריטי / זום, מבית פריוריטי סופטוורבסרטון הזה אנו מדגימים רישום של חשבונית מס והגדרות שונות לחשבונית.
0:00 – 1:31 – רישום חשבונית מס
1:31 – 2:55 – הגדרות לחשבונית
2:55 – 4:44 – פירוט החשבונית
4:44 – 5:22 – סגירת החשבונית
5:22 – 5:55 – הדפסת החשבונית
5:55 – 6:17 – דו”חות מעקב

source

סרטונים נוספים