רישום המחאות בפריוריטי והדפסתןבסרטון הזה, אנו מציגים את תהליך הרישום של תשלום בהמחאה בפריוריטי, ידנית ואוטומטית; ואת ההדפסה של המאות מהמערכת.
0:00 – 0:33 – הקדמה
0:33 – 3:47 – תשלום ידני
3:47 – 6:05 – תשלום אוטומטי: סימון חשבוניות ופיצול תשלום
6:05 – 7:51 – תשלום אוטומטי: הכנת תשלום
7:51 – 11:10 – הדפסת המחאות
11:10 – 12:35 – עיצוב המחאה והדפסה חוזרת
12:35 – 12:59 – דו”חות תשלומים בהמחאות

source

סרטונים נוספים