קצין אג”מ מחוז ירושלים ארז תבור באירוע קריסת הפיגומים בגבעת זאב

פופולארי