קטונתי // יהונתן רזאל ואברהם פריד Katonti // Razel & Friedמתוך מופע ‘צמאה’ התשע”ח.
בנייני האומה ירושלים

source

סרטונים נוספים