קבלות והחזרות סחורה בפריוריטיסרטון זה מציג כיצד לרשום ונהל קבלות והחזרות סחורה מספק בפריוריטי/זום מבית פריוריטי סופטוור.
תסריט: goo.gl/nZgDgm

רישום תעודת קבלה לפי הזמנת רכש 0:00
קישור תעודת קבלה לסוגי מסמכים אחרים 1:50
פירוט התעודה 3:32
רישום החזרות לספק 5:57
סגירת התעודה 6:24
שינויים בתעודת קבלה/החזרה סופית 6:52
דו”חות קבלת סחורה 7:34

source

סרטונים נוספים