צפו • מעמד סיום ישיבת בין הזמנים המרכזית בביתר עילית שע”י “כולל דרכי יושר”מעמד סיום ישיבת בין הזמנים המרכזית שבעיר ביתר עילית שע”י “כולל דרכי יושר” שבראשות ראש הכולל הרב יצחק וענונו שליט”א.
לאחר חודש ימים שזכינו שלמעלה ממאה בחורי ישיבות גדולות וקטנות עמלו בתורה הקדושה בישיבת “בין הזמנים” כמידי בוקר כמה שעות, בסייעתא דשמיא קיימנו מעמד אדיר לכבודה של תורה ולומדיה במוצאי שבת ער”ח אייר לסיום הישיבת “בין הזמנים” – המרכזית בבית המדרש “תורת משה מציון” ביתר עילית למעמד של יותר מעשרה סיומי מסכתות – שע”י הבחורים ולמעמד הכנה לקראת זמן קיץ הבעל”ט – ולחלוקת המלגות.
במעמד השתתפו הרבנים: המרא דאתרא רבי יעקב אביעזרי תופיק שליט”א
אב בית הדין הספרדי רבי יצחק מועלם שליט”א
וראש הכולל “דרכי יושר” אשר הקים את הישיבת “בין הזמנים” הרב יצחק וענונו שליט”א
הרבנים דיברו דברי חיזוק בלימוד התורה לקראת מתן תורה ולקראת זמן קיץ הבעל”ט, בברכת התורה מ אחלים המארגנים כהוקרה לכל בחורי הישיבות זמן קיץ מוצלח, ובברכת אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם!

סרטונים נוספים