צופן חייו של דוד המלך – חלק ב' – מעשה דוד ובת שבע – הרב אהרן לויהאם דוד חטא במעשה בת שבע? כיצד אמרו חז”ל “כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה”? מה הקשר בין הריגת גלית לאוריה החיתי,…

source

סרטונים נוספים