פתיחת שערי שמים – הרב גואל אלקריף HDמהו המפתח שפותח את כל שערי הישועות? במה נענש עם ישראל על מכירת יוסף ומדוע? איך עשרה שקלים הצילו יהודי מפציעה בפיגוע?

source

סרטונים נוספים