עמי מימון אומר לקובי סלע תודה אחרי הצ'ולנט של על הפלטה

פופולארי