עמי מימון אומר לקובי סלע תודה אחרי הצ'ולנט של על הפלטהפאשקעוויל – שטיבל פרסום חרדי http://www.pashkevil.co.il/

source

סרטונים נוספים