עיצוב מסמכי תבניתסרטון זה מסביר כיצד ליצור מסמכי תבנית במערכת, המשתמשים ביכולות העיצוב של Microsoft Word כדי ליצור מסמכים המבוססים על נתונים מתוך מערכת Priority.

source

סרטונים נוספים