עיצוב מסכים בפריוריטיסרטון זה מציג כיצד להתאים את תצוגת המסך בפריוריטי/זום לצורכי המשתמש.

תסריט: https://bit.ly/2S94CqS
הקדמה 0:00
הרשאות 0:30
צורת התצוגה וכניסה למסך עיצוב 1:17
עיצוב שדות בתצוגת רשומה בודדת 2:15
הסתרה 3:03
לשוניות 3:33
העברה 3:51
רווח בין עמודות 5:12
הלשונית שלי 6:03
הצמדת שורות 7:04
תצוגה טבלאית – הקפאת עמודות 8:05
שינוי רוחב עמודה 8:51
צביעת רשומות 9:27

source

סרטונים נוספים