עברי אנוכי – הרב חיים זאיד HDלמה נזכר הרב זאיד בשיר “עברי אנוכי”? כיצד הרב הציל את השיעור בליל הושענה רבה? הרב חיים זאיד בשיעור נפלא מגלה מהו סוד ההצלחה של הבית היהודי

source

סרטונים נוספים