עבודה רב-חברתית בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מסביר תהליכי עבודה רב-חברתית בפריוריטי

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Multi-Company%20Forms%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:23)
בחירת סביבת חברה (00:24-00:59)
נתונים בסיסיים המשותפים בין חברות (01:00-01:45)
הגדרת פרטי חברה (01:46-03:00)
הסבה של מסכים לפורמט רב-חברתי (03:01-03:32)
עבודה במסכים רב-חברתיים (03:33-05:24)
דו”חות כספיים מאוחדים (05:25-07:14)
העברת נתונים בין חברות בעזרת ממשקים אלקטרונים (07:15-07:41)

source

סרטונים נוספים