ספירת מלאי בפריוריטיסרטון זה מדגים את הפעולות הנדרשות להכנה ורישום של ספירת מלאי במערכת פריוריטי/זום.
תסריט: https://goo.gl/QQ7h1q
הקדמה 0:00
הכנה לספירת מלאי 0:46
הקלדה של כמויות שנספרו בפועל 3:54
הכנה חוזרת של הספירה לתאריך הספירה בפועל 4:27
בדיקת הפרשי ספירה 5:31
אישור שורת הספירה 5:38
צפייה ביתרות מעודכנות 7:11
רישום צובר לתאריך 8:12

source

סרטונים נוספים