סנדל החליצה שנזרקה בטעות לפח האשפה בבי״ד של רבי שמואל סלנטעל סנדל החליצה הידוע מבית הדין של ר’ שמואל סלנט שנזרקה בטעות לפח האשפה בערב פסחץ
שיחה מיוחדת בקו אמר אביי
מפי הרב אליהו רוזנטל
025332646

סרטונים נוספים