סימולטור שכר בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורהדגמת סימולטור השכר בפריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Salary%20Simulator%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:21)
חישוב משכורת מדומה (00:22-01:13)
שינויים במשכורת מדומה (01:14-03:36)

source

סרטונים נוספים