סודו של חג הפורים – הרב אהרן לוימדוע חייב אדם להשתכר בפורים? כיצד זה עולה בקנה אחד עם כובד הראש של ירא השם? למה נס פורים התרחש בדרך הטבע, ומדוע…

source

סרטונים נוספים