סגולה לישועה – הרב גואל אלקריף HDכיצד זכה פנחס לכהנים גדולים מזרעו בעוד הוא לא היה כהן? כיצד לימדה ציפור שנשלחה משמים אודות ספר חפץ חיים? מה…

source

סרטונים נוספים