נתוני שכר לעובד בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נדגים כיצד לרשום בפריוריטי נתוני שכר פרטניים לעובדים.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Employee%20PayData%20Script_H.pdf

( הקדמה ( 00:00-00:17
( נתוני קדם שכר ונתוני שכר ( 00:18-02:03
( תשלומים וניכויים קבועים ( 02:04-04:05
( קופות גמל וקרנות השתלמות ( 04:06-05:58
( פרטי העובדת והטבות מס ( 05:59-08:02
( נתונים של עובדים פעילים ( 08:03-09:08

source

סרטונים נוספים