ניתוח כרטיסים בפריוריטי/זום, מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מציג כיצד לבצע ניתוח כרטיסים והתאמות במערכת זום/פריוריטי, בצורה ידנית ואוטומטית.
תסריט: https://goo.gl/HBbZV7
הקדמה 0:00
הכנה לניתוח כרטיסים 0:39
התאמה ידנית 2:41
ניקוי המשטח מתנועות זמניות 4:49
תנועות התאמה להפרשים 5:31
הכנה לביצוע התאמות אוטומטיות 7:07
התאמה אוטומטית 8:41
תוצאות ההתאמה 10:22
ביטול ושחזור התאמות 11:05

source

סרטונים נוספים