ניווט במערכת פריוריטי גרסה 17.0סרטון זה מסביר כיצד לנווט במערכת פריוריטי וזום: בדף הבית, במסכים ובתפריטים.
0:00 – 0:56 : הקדמה
0:56 – 3:01 : התפריט הראשי
3:01 – 4:13 : תפריט האפשרויות
4:13 – 7:25 : מסכים
7:25 – 9:00 : מסכי בן
9:00 – 9:54 : הפעלות ישירות
9:54 – 11:02 : מסכים פעילים

source

סרטונים נוספים