ניהול מסמכים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מציג את האפשרויות הרבות בפריוריטי לתחזוקה וארגון של מסמכים וקבצים בענן.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Document%20Management%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-01:08)
קישור קובץ לרשומה (01:09-02:44)
עבודה עם קבצים (02:45-04:37)
קישור קבצים בין רשומות (04:38-05:58)
הוספת פריטים בעזרת “הדבק וייבא” (05:59-06:44)
העתקה לעומת שיכפול (06:45-07:42)
העתקת קישור למסמך (07:43-09:13)
הסרת קבצים (09:14-10:00)
קישור נספחים למסך ראשי (10:01-10:57)
סייר הקבצים (10:58-12:04)
יצירת תיקיה (12:05-12:27)
הגדרת הרשאות לתיקיה (12:28-15:13)
הוספת פריטים לסייר הקבצים (15:14-15:38)
הוספת פריטים לסייר בעזרת “הדבק וייבא” (15:39-17:25)
נעילת קבצים (17:26-17:53)
ייצוא פריטים מסייר הקבצים (17:54-18:31)
ניהול תיקיות ויצירת קישורים מועדפים (18:32-19:31)
עיצוב סייר הקבצים (19:32-19:52)
יציאה מסייר הקבצים (19:53-20:11)

source

סרטונים נוספים