נוסח הקידוש של האדמו”ר מקאליב זיע”א • האזינובהמשך לפרויקט של שימור ניגוני קאליב, לפניכם הנוסח המיוחד שזכינו לשמוע בעת הקידוש בליל שב”ק אצל האדמו”ר זיע”א מפי רבי יעקב לנדאו ממעתיקי השמועה בקאליב.

סרטונים נוספים