משלוח ללקוח בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נדגים את תהליך רישום תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח במערכת פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Customer%20Shipment%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:19)
רישום תעודת משלוח (00:20-03:19)
פירוט תעודת משלוח (03:20-06:55)
הדפסה והמשך טיפול (06:56-09:41)
דו”חות תעודות משלוח (09:42-10:57)

source

סרטונים נוספים