משלוחים ללקוח בפריוריטיסרטון זה מדגים כיצד ליצור תעודת משלוח המבוססת על הזמנה בפריוריטי/זום, מבית פריוריטי סופטוור.

תסריט: https://goo.gl/Ld5BRG
רישום תעודת משלוח על בסיס הזמנה 0:25
פירוט תעודת משלוח 3:23
הדפסה והמשך טיפול 6:53
דו”חות תעודות משלוח 9:19

source

סרטונים נוספים