מקהלת מלכות, זאנוויל ויינברגר, אהרן זאב ברנשטיין – השותפות, שירה וציור בחול | אחוות תורה

סרטונים נוספים