מצליח – אברהם פריד // Matzliach – Avraham Friedמתוך הDVD ‘הופעה חיה בישראל’ (תשס”ח/2007)

source

סרטונים נוספים