מפקד הפלוגה במג”ב שניטרל את המחבל בפיגוע בחווארה משחזר

פופולארי