“מפי עוללים”: האדמו”ר מתולדות אהרן מסתובב בין ילדי החיידר בלימודם • צפוהאדמו”ר מתולדות אהרן מסתובב בין ילדי החיידר בלימודם ערב חג השבועות

צילום: שלומי טריכטר

סרטונים נוספים