מע”מ בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מדגים את הפעולות הנדרשות לעבודה עם מע”מ בפריוריטי.
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/VAT%20Script-H.pdf

הגדרות מקדימות למע”מ (00:00-03:13)
בקרה לפני הדיווח למע”מ (03:14-05:13)
העברת סכומים למע”מ חו”ז (05:14-07:30)
הרצת ממשק למע”מ PCN874 (07:31-10:53)

source

סרטונים נוספים