מעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים ‘זכרו תורת משה’ ע”ש האדמו”ר המהרי”ם דושינסקיא זיע”א לבחורים מכל הארץמעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים ‘זכרו תורת משה’ ע”ש האדמו”ר המהרי”ם דושינסקיא זיע”א לבחורים מכל הארץ, ע”י ארגון וועד החבורות בחסידות. בשיתוף ארגון “משוך נועם”

בראשות כ”ק מרן האדמו”ר מדושינסקיא שליט”א.

סרטונים נוספים