מעמד “חדוותא דאורייתא” בסיום מחזור ל”ב במסגרת חברת “תפארת בחורים” וסיום מסכת בבא מציעאמעמד “חדוותא דאורייתא” בסיום מחזור ל”ב במסגרת חברת “תפארת בחורים” וסיום מסכת בבא מציאה בישיבת ‘בית יוסף צבי’ דושינסקיא בראשות כ”ק מרן האדמו”ר מדושינסקיא שליט”א

סרטונים נוספים