מעמד ההדלקה בליל ל”ג בעומר בקאליב • צפומעמד ההדלקה המיוחד בקאליב מליל ל”ג בעומר תשפ”ב

סרטונים נוספים