מי מפחד ממתן תורה – על חג השבועות עם הרב אהרן לויהאם ניתן להבין את שורשי האנטישמיות? מדוע עשיו שונא ליעקב? מה חידשו היהודים בעולם, ולמה יהודים צריכים ללמוד תורה בשמחה?

source

סרטונים נוספים