מישהו הולך איתי – אברהם פריד // Mishehu Holech Iti – Avraham Friedמתוך DVD הופעה חיה (תשס”ח/2007)

source

סרטונים נוספים