מחרוזת מוריה – אברהם פריד // Moria Medley – Avraham Friedמוריה / כל ישראל / למען אחי / רחמנים / קל ההודאות
מתוך הDVD ‘הופעה חיה בישראל’ (תשס”ח/2007)

source

סרטונים נוספים