מחרוזת חתונה – אברהם פריד // Wedding Medley – Avraham Friedמחרוזת חתונה // שטר התנאים / ענבי הגפן/ כיצד מרקדין / ישיש עלייך / כשם שאני
מתוך הDVD ‘הופעה חיה בישראל’ (תשס”ח/2007)

source

סרטונים נוספים