מחרוזת התייצבו – אברהם פריד // Hityatzevu Medly – Avraham Fried