מחרוזת התייצבו – אברהם פריד // Hityatzevu Medly – Avraham Friedמתוך הDVD הופעה חיה בישראל (2007)
התייצבו / אני מאמין / אדם דואג / בין כך ובין כך
Hityatzevu / Ani Maamin / Adam Doeg / Bein Kach

source

סרטונים נוספים