מחרוזת אחינו – אברהם פריד // Acheinu Medly – Avraham Friedמתוך הDVD הופעה חיה בישראל (2007)
אחינו / שוועת עניים / כאייל תערוכ / ישימך אלוקים / הושיענו
Acheinu / Shavat Aniim / Keayal Taarog / Yesimcha / Hoshieynu

source

סרטונים נוספים