מחולל היישומונים בפריוריטיסרטון זה מציג כיצד ליצור יישומונים במחולל היישומונים בפריוריטי, אותם ניתן להפעיל באמצעות אפליקציית Priority Master בטלפון החכם.

תסריט: https://goo.gl/fQWnZ5
הכנות מקדימות 0:20
הגדרת היישומון 1:35
הגדרת עמודות למסכים 2:53
הפעלות ישירות 4:18
הכנת היישומון והפצתו למשתמשים 4:51
התקנת היישומון במכשיר 5:24
עדכון יישומון קיים 5:50
ניהול יישומונים במכשיר 6:20

source

סרטונים נוספים