מזוזה בחברון: קביעת מזוזה בבית החדש בחברוןרכישת הבית החדש בחברון
צילום: עמותת הרחיבי

סרטונים נוספים