מוסר אנושי במבחן – הרב אהרן לויהאם ניתן לסמוך על המוסר האנושי? מה הקשר בין מוסר לאיכות חיים? כיצד משפיעים הערכים על ההצלחה בחיים, ומי קובע…

source

סרטונים נוספים