מה קורה עם מועצת השורא ומלך ירדן? יעקב אשר עקץ את הנדליעקב אשר עקץ את הנדל: “אולי תוכל לעדכן מה קורה עם מועצת השורא ומלך ירדן? מדינה שלימה מחכה לעדכון”.
הנדל: “מעולם לא חיכיתי לא למועצת השורא ולא למועצת גדולי התורה”.
אשר: “דמגוג קטן”.

סרטונים נוספים