מה אומרים הכוכבים – שיעור 1 – הרב אהרן לויהאם חיי האדם תלויים בכוכבים ומזלות? מהי דעת תורה? על פי אלו כללים צריך האדם לקבל החלטות בחיים, ומה השיב בעניין זה הרמב”ם לחכמי מרסיליה?

source

סרטונים נוספים

פופולארי