מה אומרים הכוכבים – שיעור 1 – הרב אהרן לויהאם חיי האדם תלויים בכוכבים ומזלות? מהי דעת תורה? על פי אלו כללים צריך האדם לקבל החלטות בחיים, ומה השיב בעניין זה הרמב”ם לחכמי מרסיליה?

source

סרטונים נוספים