מהי שנאת חינם – הרהורים לתשעה באב – הרב אהרן לוימדוע שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש? למה חזל תיארו את החורבן דווקא בעזרת הסיפור של קמצא ובר קמצא? איך דווקא עבודת השם גרמה לגלות הארוכה, ומדוע דווקא הנהגות שבין אדם לחברו מלמדות על שלמות האדם?

source

סרטונים נוספים